Certificacions d'estacions radioelèctriques i mapes de cobertura

CERTIFICACIÓ D'ESTACIONS RADIOELÈCTRIQUES

S'ofereix la Certificació de les estacions radioelèctriques:

  • Estacions de Serveis Mòbils i Servei Fix.

  • Estacions de xarxa de freqüència única del Servei de Televisió Digital Terrestre (TDT).

  • Estacions de radiodifusió.

mesures radioelèctriques

Les Operadores que ho desitgin podem demanar pressupostos sense compromís. Contacta aquí

La Certificació consta de diverses parts:

  • Certificat conforme la instal·lació s'ha dut a terme d'acord amb el projectes / proposta tècnica i d'acord amb els paràmetres tècnics aprovats.

  • Protocol de proves.

  • Certificat d'acompliment dels nivells d'emissió radioelèctrica d'acord amb el que preveu l'Ordre CTE/23/2002.

  • Informe de mesures radioelèctriques.

  • Certificat de seguretat mecànica i elèctrica del màstil.

REALITZACIÓ DE MAPES DE COBERTURA

Tb-project ofereix un nou servei que és la realització de mapes de cobertura de sistemes de radiocomunicacions. Podem realitzar tant simulacions teòriques com mesures de camp (interiors i exteriors).

En aquesta figura es pot veure les mesures reals d'una cobertura d'una estació base TETRA en una determinada zona.

cobertura tetra

A la següent figura podeu observar la simulació d'una cobertura d'una emissora de FM d'1 KWatt a la ciutat de Barcelona.

Mapa Cobertura FM